..: Avrasya Yapı :.. Boya İzolasyon Mantolama İzmir
zsdczdf  
ISI YALITIM KANUNİ ZORUNLULUKTUR.
 

Isı yalıtımı yeni binalar için zorunlu bir uygulama… 2000 yılından bu yana yürürlükte olan “Binalarda Isı yalıtım Yönetmeliği”ne göre, bu tarihten sonra inşa edilen yeni binalar isi yalıtımlı olarak projelendiriliyordu. Yönetmeliğin 1 Kasım 2008 tarihinde yürürlüğe giren revizyonu gereğince, mevcut eski binaların tadilatla yenilenen ve ilave edilen kısımları da artik enerji verimli olarak projelendirilmek zorunda

Yeni binalar 1 yıl, eski binalar 10 yıl içinde yalıtımlı olmak zorunda…

“Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği” de isi yalıtımını bir binanın olmazsa olmazları arasına yerleştiriyor. Resmi Gazete’de 5 Aralık 2008’de yayımlanan yönetmelik; yeni ve ruhsata tabi oranda tadilat yapılacak mevcut binalar için minimum enerji performans gereklerinin belirlenmesini, yenilebilir enerji kaynaklarının uygulanabilirliğinin değerlendirilmesini ve ısıtma-soğutma sistemlerinin kontrolünü yapmayı hedefliyor. Yönetmelik bir yıl sonra yürürlüğe girecek ve bu tarihten sonra yeni yapılacak tüm konutlar ile hizmet amaçlı ve ticari amaçlı tüm Yapılarda enerji verimliliği zorunlu olacak. Mevcut binalara ise sisteme uyum için 10 yıllık süre tanınacak.

Kyoto kapsamında en ciddi yatırım yalıtım olacak!

Isı yalıtımını zorunlu kılan son gelişme ise Türkiye’nin Kyoto Protokolü’nü imzalaması oldu. Protokol gereği 2012 yılından itibaren ciddi yükümlülüklerin altına girecek olan ülkemizde, sera gazi salimini önleyecek çevreci yatırımlar hız kazanacak. Bu kapsamda en büyük yatırım ise yalıtıma yapılacak yatırım olacak. Dünyadaki tüm sera gazi saliminin yüzde 1.3’üne neden olan Türkiye, küresel ısınmaya en çok neden olan ülkeler Sıralamasında 13. Sırada yer alıyor. Isınmak için tüketilen fosil yakıtlar ise çevre kirliliğinin en önemli sebebini oluşturuyor. Isı yalıtımıyla konut basına atmosfere yayılan atik gaz miktarı da yari yarıya iniyor.

Yasal zorunluluklar tamamlandı, Sıra teşviklere geldi…

XPS Isı Yalıtımı Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay Ulu, isi yalıtımı uygulaması için getirilen zorunlulukların önemli olduğunu, ancak yalıtım uygulamalarının artması için insanların önüne sadece yükümlülükler koymanın yeterli olmadığını söyledi. çeşitli teşvik mekanizmaları ile yalıtımın cazip hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Ulu, devlet desteği ile isi yalıtımına düşük faizli, uzun vadeli yalıtım kredisi imkânı yaratılması ve yalıtım ürünlerine KDV indirimi sağlanmasının sektörün beklediği önemli düzenlemelerin basında geldiğini açıkladı.

Ulu ayrıca, isi yalıtımını özendirecek kademeli ucuz enerji birim fiyatı uygulaması ve daha az enerji tüketenlerin enerjiyi daha düşük fiyatla kullanmasının da yalıtım uygulamalarını cazip kılacağını belirtti. Isı yalıtımına ağırlık verilmesi için bilinç seviyesinin de artması gerekliliği üzerinde duran Ulu, XPS Derneği olarak vatandaşlara isi yalıtımının faydalarını anlatmak için iki yılı askın süredir bir bilgilendirme kampanyası yürüttüklerini, gerek kamu otoriteleri gerekse özel sektörün bu tarz kampanyalara destek vermesi gerektiğini ifade etti.

Doğru ürünle yapılan yalıtım 400 TL’lik faturam, 160 TL’ye düşürüyor!

Isı yalıtımı yaptırırken en önemli konunun standartlara uygun ürün seçimi ve kaliteli uygulamadır. XPS veya APS levhaların yer aldığı paket sistemleri seçmenin önemli avantajlar sağlar. Uluslararası standartlara uygun olarak üretilen son teknoloji ürünü XPS ve APS isi yalıtım levhaları, yine standartlara uygun şekilde, bu konuda eğitilmiş ustalar tarafından uygulandığında hem yaz hem de kıs döneminde ısıtma ve soğutma maliyetlerinde yüzde 60’a varan oranlarda tasarrufa imkân sağlıyor. Bu da örneğin 4 kişilik bir ailenin ısınmak için ödediği 400 TL’lik doğal gaz faturasının 160 TL’ye kadar düşmesi anlamına geliyor. diş hava koşullarından, darbelerden ve sudan etkilenmeyen levhalar ile yapılan isi yalıtımı uygulamaları bina ömrü boyunca performansını devam ettiriyor.

Tüm bu avantajlarına rağmen dıştan isi yalıtımı uygulaması , binanın yapım aşamasında bina maliyetinde çok fazla bir yer kaplamamaktadır.